English | Français   rss
Liên kết
Sinh viên Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến ngày 16/02/2020 để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (06-02-2020 16:04)
Góp ý

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Đại học Huế đã có Công văn số 120/ĐHH-VP ngày 06/02/2020 về việc tiếp tục triển khai phòng, chống dịch nCoV đến các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thành viên và trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

1. Cho sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020.

 

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Đại học Huế tại buổi Phổ biến công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra ngày 05 tháng 02 năm 2020: Phổ biến cho viên chức, người lao động và sinh viên các thông tin, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ cho bản thân, gia đình; bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin về dịch bệnh, không phát tán, chia sẻ các thông tin không chính thống, gây hoang mang dư luận; không lơ là, chủ quan đối với công tác phòng chống dịch; tiếp tục khử trùng, vệ sinh môi trường.

 

3.Thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh và những trường hợp bất thường của đơn vị cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Đại học Huế. Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch.

 

Xem toàn văn Công văn số 120/ĐHH-VP tại file đính kèm:

CV_120_DHH_VP.pdf

Liên kết
×