English | Français   rss
Liên kết
Công văn hóa tốc của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (31-07-2020 16:45)
Góp ý

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế ngày 31/7/2020, Giám đốc Đại học Huế đã có Công văn hỏa tốc số 1165/ĐHH-VP trong cùng ngày gửi các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc.

 

Đại học Huế đề nghị:

 

1. Không tổ chức các lớp học tập trung kể từ ngày 31/7/2020 cho đến khi có thông báo mới. Tăng cường phương thức đào tạo trực tuyến. Trường hợp tổ chức thi kết thúc học ký, thi để cấp chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp, phải chia phòng thi thành các nhóm nhỏ, tuân thr các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 

2. Tổ chức lực lượng kiểm soát, khai báo y tế đối với người ra vào cơ quan. Thông báo cho sinh viên hạn chế đi lại, không đi đến các nơi đông người, các quán bar, vũ trường, quán internet. Quán triệt viên chức, người lao động và sinh viên tự giác chấp hành quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

 

3. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tạm hoãn các lớp huấn luyện quân sự cho sinh viên. Triển khai và kích hoạt lại nới lưu trú cách ly khi cần thiết. Trung tâm Phục vụ Sinh viên đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho sinh viên nội trú trong thời gian sinh viên lưu trú tại ký túc xá. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tạm hoãn chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động tập trung đông sinh viên, tăng cường liên lạc với sinh viên để hỗ trợ các em gặp khó khăn trong việc lưu trú.

 

Toàn văn Công văn 1165/ĐHH-VP xem ở file kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×