English | Français   rss
Liên kết
Phụ nữ Đại học Huế với hoạt động khoa học và công nghệ qua vài số liệu thống kê (07-03-2021 09:43)
Góp ý

 

Trong sự phát triển về mọi mặt của Đại học Huế, luôn có vai trò quan trọng của nữ viên chức, người lao động nói chung và các nhà khoa học nữ nói riêng. Nhân dip kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay (2021), xin giới thiệu một vài số liệu thống kê về khoa học và công nghệ liên quan đến các nhà khoa học nữ ở Đại học Huế.

 

Về đội ngũ các nhà khoa học:

- Tỷ lệ nữ trong số nhà khoa học Đại học Huế có học vị tiến sĩ (tính trên số đương nhiệm đến 12/2020): 38,1%

- Tỷ lệ nữ trong số nhà khoa học Đại học Huế có học vị tiến sĩ (tính cả số nghỉ hưu còn tham gia giảng dạy đến 12/2020): 35,7%

- Tỷ lệ nữ trong số GS, PGS của Đại học Huế (tính trên số đương nhiệm đến 12/2020): 20,6%

 - Tỷ lệ nữ trong số GS, PGS của Đại học Huế (tính cả số nghỉ hưu còn tham gia giảng dạy đến 12/2020): 22,1%

 

Về vai trò lãnh đạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Tỷ lệ nữ trong số chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2016-2020: 27,7%

- Tỷ lệ nữ trong số chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế giai đoạn 2016-2020: 42,2%

- Tỷ lệ nữ trong số chủ nhiệm đề tài NAFOSTED được phê duyệt giai đoạn 2015-2020: 30,5%

- Tỷ lệ nữ là trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế đã được công nhận: 22,9%

 

Về thành tích hoạt động KH&CN:

- Tỷ lệ số bài báo quốc tế uy tin do các nhà khoa học nữ đứng tên được khen thưởng năm 2020 ở cấp Bộ và cấp Đại học Huế: 34,4%

- Tỷ lệ nhà khoa học nữ trong top 100 nhà khoa học Đại học Huế có số trích dẫn cao theo Google Scholar (đến 02/2021): 30%

- 02 nhà khoa học nữ Đại học Huế được nhận các giải thưởng danh giá về khoa học dành cho phụ nữ:

* PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân, Giải thưởng Kovalevskaia 2017.

* GS.TS. Nguyễn Thị Hoài, Giải thưởng L’Oreal – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2017.

 

- Ban KHCN&QHQT-

Liên kết
×