English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế sẽ phối hợp tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tại điểm thi tỉnh Thừa Thiên Huế (22-02-2024 16:15)
Góp ý

Năm 2024 Đại học Huế sẽ phối hợp tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tại điểm thi tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG – HCM năm 2024 được tổ chức tại 24 tỉnh/thành phố, dự kiến tổ chức thành 02 đợt: Đợt 01 vào ngày 07/4/2024 và Đợt 02 vào ngày 02/6/2024.

 

 

Các mốc thời gian của kỳ thi:

 

Đợt 1: 

  • 22/01/2024 – 04/3/2024: Tiếp nhận đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1;
  • 07/4/2024: Tổ chức thi ĐGNL đợt 1
  • 15/4/2024: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1

Đợt 2:

  • 16/4/2024 – 07/5/2024: Tiếp nhận đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2;
  • 02/6/2024: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2
  • 10/6/2024: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt

 

Các thông tin liên quan đến kỳ thi như: hướng dẫn đăng ký dự thi và đóng lệ phí dự thi; các câu hỏi thường gặp về kỳ thi tại địa chỉ website: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/ hoặc http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html. Bài thi mẫu và giấy báo điểm có thể tải ở file đính kèm.

Liên kết
×