English | Français   rss
Liên kết
14 nhà giáo thuộc Đại học Huế được Chủ tịch Nước quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú (20-11-2017 04:15)
Góp ý

 

Ngày 18/11/2017, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 2380/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 64 Nhà giáo và Quyết định số 2381/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 748 nhà giáo đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Trong số đó, Đại học Huế có 02 Nhà giáo Nhân dân và 12 Nhà giáo ưu tú.

 

Nhà giáo Nhân dân:

1.     PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng, Giảng viên cao cấp Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

2.     PGS.TS. Trần Văn Phước, Giảng viên cao cấp Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

Nhà giáo Ưu tú:

1.     PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

2.     PGS.TS. Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

3.     TS. Trần Mạnh Đạt, nguyên Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

4.     PGS.TS. Trần Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

5.     PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương, Giảng viên Bộ môn Hoá Sinh, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

6.     PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường DHD Y Dược, Đại học Huế

7.     GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

8.     PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế

9.     PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân, Trưởng Bộ môn Di truyền học, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

10.   PGS.TS. Trịnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

11.   PGS.TS. Võ Văn Thắng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

12.   TS. Lê Quang Vĩnh, Trưởng bộ môn Lâm nghiệp, Khoa Lâm nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho PGS.TS. Trần Văn Phước, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng, Giảng viên cao cấp Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 4 cán bộ thuộc Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế  

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tặng hoa chúc mừng GS. Nguyễn Hoàng Lộc

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế (giữa) trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho PGS.TS Lê Văn An, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế và TS Lê Quang Vĩnh, Trưởng bộ môn Lâm nghiệp, Khoa Lâm nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×