English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo thuộc Chương trình VLIR - IUC: Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học (14-12-2017 03:25)
Góp ý

 

Tiếp theo trong chuỗi hoạt động của Dự án 1, Chương trình hợp tác giữa Đại học Huế với VLIR – IUC, ngày 13/12/2017, Đại học Huế tổ chức Hội thảo Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học với sự tham gia của các diễn giả đến từ Đại học Hasselt (Bỉ), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế.

 

  •  

TS. Mario Gielen, Đại học Hasselt (Bỉ) trình bày tham luận mô hình đại học trực tuyến quy mô lớn

Tại Hội thảo các tham luận được giới thiệu với các chủ đề: Mô hình lớp học trực tuyến quy mô lớn của TS. Mario Gielen, Đại học Hasselt (Bỉ); trường đại học khởi nghiệp, tương lai của đại học của TS. Phạm Thị Lý, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục đại học tại Đại học Huế của GS. Lê Văn Thuyết. Các nội dung đã trình bày nhiều vấn đề về giáo dục đại học trong tương lai, cách nhìn và cách tiếp cận mới; các phương pháp và hình thức dạy trong thời kỳ phát triển công nghệ, phù hợp với xu hướng phát triển mới của nền giáo dục đại học Việt Nam và trên thế giới. Các nội dung tham luận đã được các đại biểu tham dự đón nhận và thảo luận sôi nổi tại Hội thảo.

TS. Phạm Thị Lý, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận với chủ đề trường đại học khởi nghiệp, tương lai của đại học

 

GS.TS. Lê Văn Thuyết trình bày tham luận đổi mới giáo dục đại học tại Đại học Huế

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×