English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học năm 2017 (16-12-2017 04:43)
Góp ý

Ngày 15/12/2017, Đại học Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 02 đợt tuyển sinh năm 2017 và thảo luận, tìm kiếm các giải pháp thu hút thí sinh cho tuyển sinh 2018. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đã chủ trì Hội nghị.

 

Tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học năm 2017

 

Năm 2017, Đại học Huế tổ chức 02 đợt tuyển sinh sau đại học vào tháng 4 và tháng 10 tại 6 địa điểm: Huế, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 2108 chỉ tiêu cao học và 155 chỉ tiêu nghiên cứu sinh.

 

Trong đợt 1, có 1142 hồ sơ đăng ký dự thi cao học, số lượng thí sinh dự thi  972 đạt tỷ lệ 85,11%; 72 hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh, dự tuyển 70, đạt tỷ lệ 97,22%. Đợt 2, có 955 hồ sơ đăng ký dự thi cao học, dự thi 857, đạt tỷ lệ 86,13%; 13 hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, dự tuyển 12. Tổng hợp cả 2 đợt thi: Số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao học 2137 thí sinh, dự thi 1829 thí sinh đạt tỷ lệ 85,58%; có 85 hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, dự tuyển 84.

 

Năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các chuyên ngành cao học không đồng đều, tập trung nhiều ở các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế (Trường Đại học Kinh tế), Quản lý dất đai (Trường Đại học Nông Lâm), Khoa học máy tính (Trường Đại học Khoa học), Quản lý giáo dục (Trường Đại học Sư phạm), Luật kinh tế (Trường Đại học Luật)…

 

Trước 02 kỳ thi, Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học đã xét hồ sơ ưu tiên cho thí sinh, kết quả có 157 hồ sơ hợp lệ, trong đó đợt 1 là 97, đợt 2 là 58 thí sinh.

Kết quả 2 đợt thi: Có 1829 thí sinh dự thi cao học, trúng tuyển 1782; 84 hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh, trúng tuyển 82. Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển cho 8 lưu học sinh Lào, 01 lưu học sinh Nhật.

 

Nhìn chung công tác đào tạo sau đại học của Đại học Huế ngày càng khẳng định vị trí, uy tín ở miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Số lượng thí sinh dự tuyển vào Đại học Huế ở 2 cấp là cao học và nghiên cứu sinh ổn định và tăng đều qua các năm, đặc biệt đã thu hút số lượng ngày càng nhiều thí sinh ở các tỉnh xa như Đồng Tháp, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh…

 

Tại buổi tổng kết, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm rút kinh nghiệm cho tuyển sinh sau đại học năm 2018, các vấn đề như: Công tác tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh sau đại học, chất lượng ngoại ngữ đầu vào của học viên, công tác chuẩn bị cho các kỳ thi như ôn thi, đề thi… nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và thú hút thí sinh tham gia dự tuyển.

 

Trong kỳ tuyển sinh năm 2018, Đại học Huế xác định vẫn tiếp tục tổ chức 02 kỳ tuyển sinh sau đại học (vào tháng 3-4 và tháng 9-10/2018). Năm tới, ngoài những địa phương đã thực hiện tuyển sinh các năm trước, Đại học Huế chú trọng phát triển liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với các cơ sở đào tạo sau đại học ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

 

Trần Đức

 

                     

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×