English | Français   rss
Liên kết
Chương trình trao đổi ngắn hạn của Đại học Kanazawa, Nhật Bản (2016 – 2017) (23-02-2016 02:12)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về các Chương trình trao đổi ngắn hạn của Đại học Kanazawa (Kanazawa University Short-term Exchange Programs) năm học 2016 – 2017 dành cho các sinh viên bậc Đại học và Thạc sĩ muốn tham gia các lớp học cấp chứng chỉ hoặc tham gia nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo sư tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản trong thời gian từ 06 tháng đến 12 tháng. Thông tin cụ thể như sau:

            Tên chương trình

Thời gian trao đổi

Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP)

Từ 10/2016 đến 8/2017

Program B: Kanazawa University Japanese Language and Culture Program

Từ 10/2016 đến 8/2017

 

Program C: Kanazawa University Human and Social Sciences Short-term Exchange Program

- Từ 10/2016 đến 3/2017 (6 tháng)

- Từ 10/2016 đến 9/2017 (12 tháng)

Program D: Kanazawa University Semester Program

Từ 10/2016 đến 02/2017

Program E: Kanazawa University Student Exchange Program for Science and Technology (KUEST)

- Từ 10/2016 đến 02/2017 (5 tháng)

- Từ 10/2016 đến 8/2017 (11 tháng)

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 29 tháng 02 năm 2016

Thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự tuyển các chương trình trao đổi có tại: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000038.html

Liên kết
×