English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Ernst Mach Grants (Technology Grants South-East Asia) (16-02-2016 00:00)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình Học bổng Ernst Mach Grants (Technology Grants South-East Asia) của chính phủ Áo trong khuôn khổ hoạt động của mạng lưới các Trường đại học Châu Âu – Đông Nam Á (ASEA-UNINET), dành cho các ứng viên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, nông nghiệp, y học, nhân văn và nghệ thuật, cụ thể như sau:

1. Các chương trình học bổng:

- Chương trình Tiến sĩ (tối đa 36 tháng).

- Chương trình Tiến sĩ, hình thức Sandwich (tối đa 12 tháng).

- Chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ ( tối đa 09 tháng).

- Chương trình trao đổi dành cho các ứng viên thuộc chuyên ngành Âm nhạc (tối đa 09 tháng)

2. Yêu cầu:

- Độ tuổi: Không quá 35 đối với nghiên cứu sinh Tiến sĩ, không quá 45 đối với nghiên cứu sau Tiến sĩ.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo

- Được một trường đại học tại Áo chấp nhận và gửi thư mời.

3. Cách thức nộp hồ sơ: 

Trực tuyến tại địa chỉ: http://www.scholarships.at

4. Thời hạn nộp hồ sơ:   Trước ngày: 15 tháng 3 năm 2016

5. Thông tin liên lạc: Mọi thắc mắc về chương trình học bổng, vui lòng liên hệ:

            Điều phối viên ASEA-UNINET: PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

            Ban Hợp tác Quốc tế.

            03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

            ĐT: 054 3894 555                 Email: hhhanh@hueuni.edu.vn

Các giảng viên có nhu cầu liên hệ với Giáo sư các đại học Áo, xin gửi thông tin đến điều phối viên để được giúp đỡ. Chúng tôi gửi đính kèm file thông tin chi tiết về chương trình học bổng. 

Liên kết
×