English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng Thạc sĩ và các khóa đào tạo của VLIR-UOS 2016 (27-01-2016 07:50)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng thạc sĩ và các khóa đào tạo ngắn hạn của VLIR-UOS năm 2016. Đây là chương trình học bổng dành cho 54 quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Latin, châu Á trong đó có Việt Nam, do VLIR-UOS Bỉ tài trợ. Thông tin cụ thể như sau:

 

1.  Các chương trình học bổng:

- Chương trình Thạc sĩ (khóa học bắt đầu vào tháng 9 năm 2016) bao gồm: chương trình Thạc sĩ 01 năm và chương trình Thạc sĩ 02 năm.

- Các khóa đào tạo ngắn hạn trong thời gian từ 01-04 tháng.

* Thông tin về các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và các khóa đào tạo ngắn hạn có tại: http://www.vliruos.be/6259.aspx

 

2. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam (thuộc 54 quốc gia hợp lệ ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin) tại thời điểm nộp đơn

- Độ tuổi: không quá 40 tuổi đối với chương trình Thạc sĩ và không quá 45 tuổi đối với khóa đào tạo (tính đến 01/01/2016)

- Đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh do các trường đề ra, ví dụ như trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ, v.v…

- Đối với chương trình Thạc sĩ: không được ghi danh chương trình Thạc sĩ (hoặc tương đương) tại đại học của  Bỉ trước khi có hoặc không có học bổng.

- Đối với các khóa đào tạo: ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến khóa đào tạo.

 

3. Thời hạn và cách thức nộp đơn:

- Các ứng viên truy cập trang web riêng của các khóa đào tạo hay chương trình Thạc sĩ mà ứng viên quan tâm để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức nộp đơn.

- Thời hạn nộp đơn là khác nhau đối với mỗi chương trình (xem: http://www.vliruos.be/)

Liên kết
×