English | Français   rss
Liên kết
Chương trình học bổng ERAMUS+ (đợt 2) (28-01-2016 01:06)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng trong khuôn khổ dự án ERAMUS+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ và do Đại học Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Rumani quản lý, cụ thể như sau:

 

1.      Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Huế có quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Alexandru Ioan Cuza of Iași – Rumani.

 

2. Các loại hình học bổng:

- Học bổng trao đổi bậc đại học: dành cho các ứng viên là sinh viên năm thứ hai bậc đại học;

- Học bổng trao đổi bậc thạc sĩ:dành cho các ứng viên đang tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ;

- Học bổng trao đổi bậc tiến sĩ (03-05 tháng): dành cho các ứng viên đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ;

- Học bổng trao đổi dành cho giảng viên và viên chức hành chính trong thời gian 05 ngày.

 

3. Hình thức và thời hạn nộp hồ sơ:

- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến tại https://erasmusplus.uaic.ro/

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 11 tháng 03 năm 2016.

Các thông tin chi tiết về chương trình học bổng có tại website: https://erasmusplus.uaic.ro/

 

Liên kết
×