English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (13-03-2021 11:19)
Góp ý

Ngày 05/3/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có thông báo số 13/HĐGSNN ban hành lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Đại học Huế thông báo:

 

 

- ứng viên thuộc các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế đăng ký tại đơn vị;

 

- các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, bản mềm qua email ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 29/4/2021.

 

Trên đây là nội dung chính của Công văn 340/ĐHH-KHCNQHQT ngày 12/3/2021 đã gửi các đơn vị.

 

Lịch xét năm 2021 của HĐGSNN có thể xem tại đây.

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×