English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế (04-12-2020 14:40)
Góp ý

Ngày 4/12/2020, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế đã chủ trì Hội nghị viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế lần thứ XII, năm học 2020 – 2021.

 

Hội nghị viên chức, người lao động Cơ quan ĐHH lần thứ XII, năm học 2020 – 2021 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 

Năm học vừa qua, viên chức, người lao động khối Cơ quan Đại học Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHH lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHH lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phối hợp tổ chức lớp Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế cho 80 viên chức quản lý và quy hoạch quản lý cấp khoa, phòng và tương đương. Tổ chức Hội thảo khoa học “Huế - Hà Nội - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia”. Phát động phong trào hiến máu tình nguyện với chủ đề “Ngân hàng máu nóng Đất liền – Trường sa”. Tổ chức tốt các  buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng ĐHH trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

 

Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc ĐHH; thành lập Trường Du lịch và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; thành lập hội đồng trường các trường đại học thành viên (ĐHTV); thẩm định, ban hành 3 quy chế tổ chức và hoạt động, 8 đề án tái cấu trúc, 20/21 đề án vị trí việc làm. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ĐHH và các đơn vị. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHH, các ĐVTV, ĐVT và ĐVTT.

 

Về đào tạo, đã mở 8 ngành trình độ đại học, 14 ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 6 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học; 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế; 20 đề án liên kết đào tạo với các địa phương. Triển khai công tác tuyển sinh đại học bằng 4 phương thức xét tuyển; kết quả có 9.910 sinh viên trúng tuyển nhập học, đạt 70,36% so với chỉ tiêu. Tuyển sinh cao học đợt 2/2019 và đợt 1/2020 được 1907 học viên cao học (đợt 2/2020 ước đạt gần 1.400 học viên); xét tuyển được 29 nghiên cứu sinh.

 

Công tác xếp hạng đại học được đẩy mạnh và đạt kết quả mới trên bảng xếp hạng QS. Xây dựng, ban hành kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục ĐHH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động, liên kết các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Thực hiện các chủ trương, chính sách mới  về nghiên cứu khoa học, công nghệ trong ĐHH.

 

Năm học 2020 – 2021, Đại học Huế tập trung nguồn lực xây dựng ĐHH trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý điều hành ĐHH và Cơ quan ĐHH có hiệu lực, hiệu quả. Đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường Cơ quan ĐHH văn minh, hiện đại.

 

Dịp này, Đại học Huế đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các viên chức, lao động Cơ quan Đại học Huế

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

 

Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Đại học Huế nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

TS. Bùi Văn Lợi, Chánh Văn phòng Đại học Huế nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân 

Các tin mới hơn
Liên kết
×