English | Français   rss
Liên kết
Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (27-11-2020 15:59)
Góp ý

 

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng các vị trí: chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chuyên viên (công tác Đảng – Đoàn thể kiêm thủ quỹ)

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Ngành: Kinh tế nông nghiệp, Lịch sử, Văn học.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

2

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Chuyên viên

01

- Có bằng Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Khoa học cây trồng, Nông nghiệp.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

3

 

Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

 

Giảng viên

03

- Có bằng Tiến sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên.

- Ngành: Sinh học; Công nghệ sinh học; Y sinh; Chăn nuôi; Thú y; Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; Nuôi trồng thủy sản.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

4

Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và vaccine

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học, Thú y.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

5

Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

6

Phòng thí nghiệm Tế bào

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học, Y sinh.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

Tổng số

 

08

 

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Liên kết
×