English | Français   rss
Liên kết
Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (27-11-2020 15:59)
Góp ý

 

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng các vị trí: chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chuyên viên (công tác Đảng – Đoàn thể kiêm thủ quỹ)

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Ngành: Kinh tế nông nghiệp, Lịch sử, Văn học.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

2

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Chuyên viên

01

- Có bằng Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên.

- Ngành: Khoa học cây trồng, Nông nghiệp.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

3

 

Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

 

Giảng viên

03

- Có bằng Tiến sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên.

- Ngành: Sinh học; Công nghệ sinh học; Y sinh; Chăn nuôi; Thú y; Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; Nuôi trồng thủy sản.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

4

Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và vaccine

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học, Thú y.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

5

Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

6

Phòng thí nghiệm Tế bào

Nghiên cứu viên

01

- Có bằng Thạc sĩ trở lên.

- Ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học, Y sinh.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

Tổng số

 

08

 

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×