English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có 10 giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 (06-12-2020 16:58)
Góp ý

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại phiên họp lần thứ VI của HĐGSNN. Theo đó năm 2020, có 339 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) gồm 39 ứng viên GS và 300 ứng viên PGS. Đại học Huế có 10 giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, trong đó có 1 GS và 9 PGS.

 

Danh sách các giảng viên cơ hữu Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Đạt tiêu chuẩn chức danh

HĐ ngành, liên ngành

1.       

Lê Đình Phùng

Trường ĐH Nông Lâm

GS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

2.       

Đinh Văn Dũng

Trường ĐH Nông Lâm

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

3.       

Nguyễn Ngọc Phước

Trường ĐH Nông Lâm

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

4.       

Hồ Việt Đức

Trường ĐH Y Dược

PGS

Hóa học - CNTP

5.       

Trần Thanh Nhàn

Trường ĐH Khoa học

PGS

Khoa học trái đất - Mỏ

6.       

Nguyễn Hồ Lam

Trường ĐH Nông Lâm

PGS

Nông nghiệp - Lâm nghiệp

7.       

Hoàng Trọng Hùng

Trường ĐH Kinh tế

PGS

Kinh tế

8.       

Ngô Văn Bình

Trường ĐH Sư phạm

PGS

Sinh học

9.       

Hoàng Công Tín

Trường ĐH Khoa học

PGS

Sinh học

10.   

Nguyễn Trường Thọ

Trường ĐH Khoa học

PGS

Vật lý

 

Ngoài ra, còn có 1 ứng viên đăng ký xét tại HĐGSCS Đại học Huế cũng đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đợt này (ứng viên Trần Kiêm Hảo, Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, PGS ngành Y học).

 

Năm 2020 là năm thứ hai xét đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg với các yêu cầu cao hơn năm 2019 đối với các ứng viên, và là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37. Với quy định công khai thông tin ứng viên trên các website của các cơ sở giáo dục đại học và HĐGSNN, đây cũng là năm có nhiều thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… dẫn đến thời gian giữa họp các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSNN đã bị kéo dài để thẩm tra, xử lý.

 

Tính chung cả nước, tỷ lệ ứng viên đạt tiêu chuẩn so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ tại các HĐGSCS năm 2020 là 62,5% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 50,6%, ứng viên PGS là 64,5%). Các con số tương ứng của HĐGSCS Đại học Huế là 73,3%; 50% và 76,9%.

 

Dưới đây là một số số liệu thống kê từ đợt xét năm nay:

 

 

P.K.L (Nguồn: Trang chủ Hội đồng Giáo sư Nhà nước (hdgsnn.gov.vn))

Các tin mới hơn
Liên kết
×