English | Français   rss
Liên kết
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế khai giảng khóa đầu tiên (23-11-2020 11:05)
Góp ý

 

Ngày 22/11/2020, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế tổ chức khai giảng khóa đầu tiên, năm học 2020 - 2021. TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế đã tham dự lễ. 

 

TS. Trương Quý Tùng và TS. Nguyễn Quang Lịch trao học bổng thủ khoa cho sinh viên của Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ

 

TS. Trương Quý Tùng và TS. Nguyễn Quang Lịch trao học bổng tiếp sức tài năng cho sinh viên của Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ

 

 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 2019 với sứ mạng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Các ngành đào tạo tại Khoa hiện nay bao gồm: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư và hệ cử nhân), ngành Kỹ Thuật điều khiển và Tự động hóa và Ngành Kỹ Thuật điện; chuyên ngành Khoa học dữ liệu (đào tạo sau đại học) và các ngành tiềm năng: Kỹ thuật vận tải, Công nghệ tài chính, Quản lý công nghiệp.

 

Dù rất nhiều khó khăn nhưng có thể nói công tác tuyển sinh năm đầu tiên khá thành công với 5 học viên cao học ngành Khoa học dữ liệu; 70 sinh viên với 3 ngành học Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân và hệ kỹ sư), ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có số điểm khá cao trên 20 điểm, trong đó có nhiều em là học sinh giỏi cấp tỉnh, các em trường chuyên vào học tại Khoa theo diện tuyển thẳng. Thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh 2020 với số điểm là 27,8 điểm. Ngoài ra năm vừa qua Khoa đã đào tạo cấp chứng chỉ cho 120 học viên là các sinh viên thuộc Đại học Huế chứng nhận Trí tuệ nhân tạo cơ bản; Tổ chức 10 khóa học Kỹ năng cho sinh viên Đại học Huế. Quỹ học bổng Tiếp sức tài năng của Khoa cũng đã được hình thành và đã có 8 doanh nghiệp hỗ trợ và đồng hành với tổng quỹ trên 200 triệu đồng. 

 

Bên cạnh đó năm học qua Khoa đã khá thành công trong việc xây dựng liên kết hợp tác với với các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp: Khoa đã thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, liên kết với doanh nghiệp  với hoạt động nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao.Đã xúc tiến ký kết hợp tác đào tạo với 3 trường Đại học ở 3 nước đó là ĐH Missouri State của Hoa Kỳ; ĐH Hunddersfield của Anh và Đại học Sau Đại học Khoa học Máy tính Kyoto, Nhật Bản. Khoa đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác doanh nghiệp lớn như Hytachi Systems Việt Nam; FPT Software; IIG Việt Nam, VietAI và nhiều đối tác doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

 

Khoa Kỹ Thuật và Công nghệ xác định những chiến lược trong chặng đường tiếp theo là: Một là, nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, quốc tế hóa các ngành học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong xu thế mới; Hai là, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng thí nghiệm theo bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các thế mạnh là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và rô bốt; Ba là, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; chủ động khai thác và phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học, hợp tác chặt chẽ hơn với doanh nghiệp để tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

 

 

Liên kết
×