English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế (05-08-2020 17:23)
Góp ý

 

Ngày 03/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế. 

 

Toàn văn thông báo xin xem file đính kèm. 

Các tin mới hơn
Liên kết
×