English | Français   rss
Liên kết
Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 (23-06-2020 08:50)
Góp ý

Ngày 22/6/2020, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Tại Lễ bổ nhiệm, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế trao các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

 

- Quyết định 829/QĐ-ĐHH ngày 15/06/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

 

- Quyết định 828/QĐ-ĐHH ngày 15/6/2020 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Bùi Bảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

- Quyết định 1696/QĐ-ĐHH ngày 20/12/2019 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khoa Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 

PV

 

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×