English | Français   rss
Liên kết
Tăng cường khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (13-08-2020 08:07)
Góp ý

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Là đơn vị đứng chân trên vùng đất Cố đô giàu truyền thống cách mạng, văn hoá và hiếu học, vai trò, vị trí của Đại học Huế luôn gắn liền với lịch sử, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế. Với bề dày truyền thống 63 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đại học Huế đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế, là niềm tự hào của người dân xứ Huế; là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

 

Cổng thông tin điện tử Đại học Huế xin giới thiệu nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: 

 

...

Năm năm qua, Đảng bộ Đại học Huế đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô hệ đào tạo chính quy, đào tạo sau đại học được giữ vững. Với 8 trường đại học thành viên, 1 viện nghiên cứu; 1 phân hiệu, 4 khoa, 3 trung tâm và 3 viện đào tạo, Đại học Huế đã có 147 ngành đào tạo đại học với tổng số hơn 47.000 sinh viên; 102 ngành đào tạo thạc sĩ; 55 ngành tiến sĩ. Các ngành đào tạo trọng điểm, chất lượng cao được chú trọng xây dựng. Triển khai thành công 19 chương trình đào tạo liên kết quốc tế và song ngữ. Đại học Huế đã trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực cho khu vực miền Trung và cả nước. Đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đạt nhiều kết quả. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện. Khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia từng bước hoàn chỉnh.

 

Tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức, lao động được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng phát triển toàn diện, trưởng thành và giàu kinh nghiệm, tri thức; không ngừng gia tăng số lượng và chất lượng, đã khẳng định quy mô, tiềm lực mạnh mẽ của Đại học Huế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả tích cực.

 

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành quả đạt được, Đảng bộ Đại học Huế cần trăn trở nhìn nhận rằng, chất lượng một số ngành đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển. Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, làm thế nào để bảo đảm chất lượng đầu vào mà vẫn triển khai tốt vấn đề tự chủ đại học, tự chủ tài chính? Công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Đại học Huế. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm trong tư vấn cho tỉnh, nhất là ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương còn hạn chế. Hợp tác quốc tế để đào tạo các ngành chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế; thông tin, quảng bá và giữ vững thương hiệu, uy tín của Đại học Huế là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

 

Nhiệm kỳ tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng chí bày tỏ sự đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đây là thời kỳ mà Đại học Huế phải phát huy cao độ, huy động nguồn lực để xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia. Làm thế nào để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và giữ vững thương hiệu của mình là vấn đề cần hết sức phải quan tâm, chú trọng. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số vấn đề:

 

Thứ nhất, về nhiệm vụ xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia: Đảng bộ cần nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ tái cấu trúc và thực hiện lộ trình tự chủ đại học; phải đặt ra các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn, xứng tầm của Đại học Quốc gia. Đề ra những giải pháp, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm và phân công tổ chức thực hiện cụ thể để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

 

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp dạy học; coi chất lượng đào tạo là vấn đề then chốt để củng cố, nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh của Đại học Huế. Phát triển quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo hợp lý theo hướng xây dựng Đại học Huế thành đại học nghiên cứu. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, thế mạnh; duy trì và phát huy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực y dược, sư phạm, nông - lâm, công nghệ. Tập trung xây dựng một số khoa, trường của Đại học Huế ngang tầm với các trường đại học khu vực và thế giới. Đồng thời, nghiên cứu, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của vùng và khu vực để bổ sung, xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội với tiến trình phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số.

 

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm. Tiếp tục duy trì, mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tập trung phát triển các chương trình đào tạo quốc tế để thu hút sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Đại học Huế. Phát triển Viện Công nghệ Sinh học thành một trong ba trung tâm công nghệ sinh học quốc gia đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN. Hình thành mô hình "Trường - Viện" cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế đối với Trường Đại học Y Dược Huế.

 

Thứ tư, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị để hình thành các cơ sở giảng dạy, học tập, nghiên cứu hiện đại. Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, của Bộ Giáo dục - Đào tạo và phối hợp với tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế của Đại học Huế, nhất là hoàn thiện khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia. Sắp xếp và chuyển đổi công năng một số cơ sở giáo dục để có nguồn lực đầu tư. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 

Thứ năm, tăng cường phối hợp với các các sở, ban, ngành; đồng hành với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng 4 trung tâm lớn của cả nước về văn hoá, du lịch; y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đại học Huế và các trường đại học thành viên, chủ động, đóng góp tích cực hơn cho tỉnh, nhất là phối hợp với từng cấp ủy, địa phương, các trường thành viên để có các sản phẩm nghiên cứu khoa học, ứng dụng phù hợp với từng địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

 

Thứ sáu, Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của Đảng bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trách nhiệm đối với địa phương trong đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên.

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đại học Huế, đồng thời, bảo đảm tính tự chủ của các đại học thành viên. Quan tâm, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bảo đảm đi vào chiều sâu; trở thành nền nếp thường xuyên và bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể.

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn theo Đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành khóa V trình Đại hội. Vì vậy, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan để xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng quy tụ, đoàn kết và tổ chức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ Đại học Huế sẽ tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, góp phần cùng cả tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế. 

 

Nguồn: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Liên kết
×