English | Français   rss
Liên kết
Lấy ý kiến đóng góp cho Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Huế (31-07-2020 09:23)
Góp ý

 

Đại học Huế công khai dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Huế để lấy ý kiến toàn thể Cán bộ Viên chức và Người lao động.

 

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng điền vào link sau trước 16 giờ ngày 31/07/2020: https://forms.gle/LYN62oh3p2ecq3qP9

 

Liên kết
×