English | Français   rss
Liên kết
Biểu trưng kỷ niệm 30 năm Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP về Đại học Huế (04/4/1994-04/4/2024) (14-03-2024 16:58)
Góp ý

 

Đại học Huế giới thiệu biểu trưng kỷ niệm 30 năm Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP về Đại học Huế. 

 
 
 
Được thiết kế từ hình tượng những bàn tay đan vào nhau thành vòng nguyệt quế, mang ý nghĩa chung tay xây dựng, kiến tạo sự phát triển Đại học Huế. Số 30 đánh dấu mốc thời gian 30 năm 04/4/1994 - 04/4/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP. Màu sắc chủ đạo là màu vàng kim. Tổng thể bố cục được xây dựng đăng đối theo trục dọc nhằm tạo sự cân bằng và vững chắc, với trung tâm chính của bố cục là hình logo của Đại Học Huế đang tỏa sáng.
 
 
Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, ra đời vào tháng 3/1957. Ngày 04/4/1994, Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP về việc thành lập Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các trường đại học và cao đẳng tại Huế. Khi mới tái thành lập, Đại học Huế có các trường đại học: Đại cương, Khoa học, Sư phạm, Nông Lâm, Y khoa và Nghệ thuật. Đại học Huế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành; có nhiệm vụ đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu và sản xuất và đời sống.
 
 
Đến nay, Đại học Huế phát triển thêm các Trường đại học: Kinh tế; Ngoại ngữ; Luật; Viện Công nghệ sinh học, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường Du Lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Khoa Giáo dục thể chất; Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Viện Chuyển đổi số và Học liệu, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Phục vụ sinh viên, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Nhà xuất bản, Tạp chí Khoa học. Đại học Huế là 1 trong 3 đại học vùng của cả nước, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước. 
 
 
Đại học Huế đang trong tiến trình phát triển thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83 của Chính phủ. 
 
 
 
 
 
 
Liên kết
×