English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin về An ninh mạng và Khoa học dữ liệu giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Turku, Phần Lan năm 2023 (10-07-2023 10:04)
Góp ý

Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin về An ninh mạng và Khoa học dữ liệu giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Turku, Phần Lan tại Khoa Quốc tế năm 2023 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×