English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (10-07-2023 10:06)
Góp ý

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Đại học Huế về Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ với những nội dung cụ thể như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×