English | Français   rss
Liên kết
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 41 tại Đại học Huế (14-07-2023 10:36)
Góp ý

 

Trong các ngày 07-13/7/2023, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN) tổ chức khai giảng Lớp 2 (Khóa 41) bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (Đợt 2 - 2023) tại Huế. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế và TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN dự lễ khai giảng.

 

 

 

Đây là Khóa thứ hai Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN) tổ chức theo chương trình được quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Học viên tham gia khóa bồi dưỡng là lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên của các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Huế. Trước đó, Khóa bồi dưỡng lớp 1 đã được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội.

 

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc Đại học Huế khẳng định việc tổ chức khoá đào tạo kiểm định viên KĐCLGD là một phần trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới hội nhập quốc tế, từng bước thực hiện mong muốn phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo. Phó Giám đốc Đại học Huế kỳ vọng học viên thực hiện tốt các quy định và nội dung của khóa bồi dưỡng, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ có nhưng đóng góp tích cực, hiệu quả xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, góp phần cải thiện chất lượng và tham gia hoạt động KĐCLGD.

 

Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo chất lượng đối với cơ sở giáo dục, việc tham gia khóa bồi dưỡng sẽ hướng đến làm tốt công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục và xa hơn, sẽ tham gia các hoạt động đánh giá, cải tiến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập về giáo dục đại học. 

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm diễn ra từ ngày 07/6/2023, gồm 4 học phần, trong đó, các học viên thực hiện Học phần I theo hình thức online và thảo luận, tự học, ôn tập trên hệ thống LMS từ ngày 07/6 - 12/6/2023; Học phần II và III được tổ chức online từ ngày 13/6 - 16/6/2023 kết hợp học trực tiếp từ ngày 17 - 22/6/2023 (đối với lớp 1) ở Hà Nội và từ 08 - 13/7/2023 (lớp 2) đối với các học viên tại Đại học Huế.

 

Các học viên tiếp tục tự học, làm bài tập có hướng dẫn trên hệ thống LMS đến hết ngày 17/7/2023; Học phần IV với các hoạt động kiến tập và thực tập sẽ được thực hiện trong tháng 7/2023, các học viên được tham dự quan sát các hoạt động đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo do Trung tâm thực hiện.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×