English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng 2022: ký kết tuyên bố chung (12-09-2022 10:23)
Góp ý

Trong hai ngày 09-10/9/2022, Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2022 do Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai đã diễn ra tại Hội trường Trần Chí Đáo – Nhà Điều hành ĐHQG-HCM (P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM) với sự tham gia của năm Đại học Quốc gia và Đại học vùng trong cả nước cùng hai khách mời là Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Nguyên.

 

Tại hội nghị, các đại học quốc gia, đại học vùng ký kết tuyên bố chung hội nghị 2022. Theo đó, các đơn vị thống nhất thành lập Cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; xác lập hệ thống chỉ tiêu thực hiện tới kỳ hội nghị tiếp theo.

 

 

Ngày 10/9, phiên trọng thể Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2022 đã diễn ra với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; PGS. TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ công trình thanh niên của các đại học quốc gia, đại học vùng năm 2022 trị giá 150.000.000 đồng.

 

 

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên chủ chốt của 5 Đại học Quốc gia (ĐHQG), Đại học Vùng, gồm: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và 2 trường đại học khách mời là Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ. Tại phiên trọng thể của hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên các ĐHQG, Đại học Vùng tiến hành ký kết tuyên bố chung của hội nghị năm 2022 với các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện các mô hình, cách làm, ý tưởng, giải pháp gắn với chủ đề “Đoàn Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số”; thống nhất tổ chức luân phiên Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các ĐHQG, Đại học Vùng giữa các đại học hai năm một lần; thống nhất thành lập Cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ ĐHQG, Đại học Vùng; xác lập hệ thống chỉ tiêu thực hiện tới kỳ hội nghị tiếp theo.

 

Đây cũng là năm đầu tiên Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các ĐHQG, Đại học Vùng chính thức ra mắt công trình thanh niên Cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ các ĐHQG, Đại học Vùng do Đoàn Thanh niên các đơn vị tham gia hội nghị dành tặng cho Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TPHCM. Kết thúc hội nghị, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TPHCM đã tiến hành nghi thức trao cờ luân phiên tổ chức cho Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đăng cai Hội nghị Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các ĐHQG, Đại học Vùng năm 2024.

 

Đoàn TNCS HCM ĐHH

Các tin mới hơn
Liên kết
×