English | Français   rss
Liên kết
Mỗi đoàn viên cần thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo, góp sức mạnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển (28-04-2023 14:21)
Góp ý

Đó là mong muốn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi đến mỗi đoàn viên, thanh niên Đại học Huế tại buổi nói chuyện với cán bộ Đoàn chủ chốt sáng 28/4. Tham dự buổi nói chuyện có đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; TS. Nguyễn Văn Quang - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế cùng gần 500 cán bộ Đoàn chủ chốt của Đại học Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nói chuyện với cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế

 

 

 

Trong bài phát biểu của mình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thông tin về những  điểm mới, những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong hành trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nhiều dự án, chương trình đang góp phần tạo cho Thừa Thiên Huế ngày càng đổi mới như: Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế, Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn – Túy Loan, Trung tâm thương mại AEON MALL Huế…

 

Để tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế phát huy được vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019, về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 54-NQ/TW), là tiền đề cơ bản cho việc định hướng xây dựng và phát triển của tỉnh. Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 54-NQ/TW cũng là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản, đưa kinh tế địa phương tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định mục tiêu của Thừa Thiên Huế hướng đến là xây dựng một xã hội yên bình, an toàn; chính quyền thân thiện; người dân sống trong môi trường hạnh phúc, có việc làm thu nhập cao. Trong tiến trình phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, cần sự đổi mới trong quản trị đại học, trong chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gắn dạy học và thực hành, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đại học Huế phải thực sự đổi mới tư duy, trách nhiệm đóng góp, tạo sức mạnh tổng hợp để cùng xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển.

Liên kết
×