English | Français   rss
Liên kết
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế (06-07-2020 15:06)
Góp ý

Ngày 5/7/2020, Công đoàn Đại học Huế tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ  thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế và Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã tham dự hội nghị.

TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị 

 

 

Hội nghị tâp trung đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra khi kết thúc nhiệm kỳ. Đồng thời, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn.

 

Cùng với sự ổn định và phát triển của Đại học Huế, Công đoàn Đại học Huế hiện có 3.786 đoàn viên (đạt 92,3%). Công đoàn Đại học Huế trực tiếp chỉ đạo 18 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Trong đó có 01 CĐCS thành viên, 134 Công đoàn bộ phận và 108 tổ công đoàn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức lao động (CB,VC,LĐ) luôn ổn định và từng bước được cải thiện, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CB,VC,LĐ đều được thực hiện kịp thời, đầy đủ và nghiêm túc. Đa số CB,VC, LĐ của Đại học Huế đều nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình, hăng hái trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo và xây dựng Đại học Huế.

 

Công đoàn ĐHH đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và tập huấn một số kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến tổ chức hoạt động công đoàn, phương pháp tổ chức hoạt động tập thể và các kỹ năng thực hành cho hơn 300 cán bộ Công đoàn trong toàn Đại học Huế. Các CĐCS trực thuộc đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào đầu nhiệm kỳ mới, nhằm góp phần tham gia quản lý chuyên môn; đổi mới, sáng tạo công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại đơn vị. Luôn chú trọng công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; chất lượng đội ngũ CB,VC,LĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Công tác nữ công và bình đẳng giới.

 

TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao bằng khen và phần thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân thuộc Đại học Huế có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID 19

 

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế trao bằng khen và phần thưởng cấp Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID 19

 

 

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế trao giấy khen và phần thưởng của Công đoàn Đại học Huế cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID 19

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng khen cho 01 tập thể là Công đoàn Cơ sở thành viên Bệnh viện Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế và 01 cá nhân là Đồng chí Trần Đình Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Y Dược, Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh, Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID 19.

 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam có quyết định về việc tặng bằng khen 02 tập thể là Công đoàn cơ sở Trung tâm Phục vụ Sinh viên Đại học Huế và Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế và các cá nhân gồm: Đ/c Hồ Thanh Thiên, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Gi áo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế; Đ/c Đào Thanh Hải, Gi ám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên Đại học Huế; Đ/c Lê Quang Tiến Dũng, Gi ảng viên Khoa Điện – Điện tử và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID 19.

 

Công đoàn Đại học Huế khen thưởng cho 03 tập thể (CĐ CS Trường ĐH Khoa học, CĐ Bộ phận Khoa Cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, CĐ Bộ phận Khoa Công nghệ kỹ thuật Môi trường, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị) và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID 19.

 

PV

Liên kết
×