English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện (25-03-2021 01:15)
Góp ý

Ngày 24/3, tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế và Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Duy Tân đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trước sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, cán bộ giảng viên và sinh viên.

 

 

 

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện sứ mạng, chiến lược phát triển, nâng cao vị thế, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và cả nước.  Hai bên hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, tập trung vào lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, khoa học và công nghệ ở trình độ cao.

 

Về đào tạo, hai bên trao đổi giảng viên giảng dạy và hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, luận văn thạc sĩ (theo nhu cầu của từng đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc mỗi bên); xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo đại học và sau đại học; tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau; đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên.

 

Đại học Huế hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ một số ngành, hỗ trợ bồi dưỡng các chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên của Trường Đại học Duy Tân, hỗ trợ tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) cho giảng viên và người học của Trường Đại học Duy Tân.

 

Hai bên sẽ tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, tiến đến có các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố khoa học quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu; hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phối hợp tổ chức các sự kiện khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học.

 

 

Dịp này, hai bên đã ra mắt Ban điều hành hoạt động hợp tác để thúc đẩy, giám sát, điều phối các hoạt động. Ban điều hành do lãnh đạo mỗi bên làm Trưởng ban, có bộ phận thường trực và một số thành viên, 03 tháng một lần họp bộ phận thường trực và 06 tháng một lần họp Ban điều hành hỗn hợp của hai bên, hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho lãnh đạo hai bên. Từ thỏa thuận này, các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc tương ứng về chức năng, lĩnh vực chuyên môn của hai bên cụ thể hóa thành các hợp đồng, chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác cụ thể để thực hiện.

 

 

PV

 

 

Liên kết
×