English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kê khai bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI để Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng năm 2019 (08-12-2019 08:11)
Góp ý

Để chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng cho các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI năm 2019 theo Công văn số 5543/BGDĐT-KHCNMT ngày 9/12/2019 (đính kèm), Đại học Huế xin thông báo:

 

1. Đối tượng được thưởng gồm bài báo công bố trên các tạp chí thuộc các danh mục ISI như SCI, SCIE, SSCI, AHCI, ESCI  năm 2019 và các bài năm 2018 nhưng chưa nhận thưởng.

 

2. Cán bộ giảng viên Đại học Huế có bài báo thuộc diện được thưởng kê khai vào mẫu phiếu trên Google Form theo đường link sau đây:

 

https://forms.gle/6X6EYNVG7TxfDyWLA

 

Thời hạn đóng mẫu kê khai: 22g00 ngày 16/12/2019.

 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hay gặp trục trặc kỹ thuật, xin liên hệ về Ban KHCN&QHQT (trực tiếp: ThS. Nguyễn Anh Toàn, ĐT: 0947338008, email: natoan@hueuni.edu.vn).

 

-Ban KHCN&QHQT-

Liên kết
×