English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (08-09-2017 10:03)
Góp ý

Sáng ngày 8/9/2017, tại Đại học Huế, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phối hợp với Đại học Huế đã tổ chức buổi tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 dành cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự Hội nghị có GS. TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành; hội đồng chức danh giáo sư cơ sở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đại diện các cơ sở giáo dục đại học và hơn 100 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

 

GS.TSKH Trần Văn Nhung,Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế

 

Nội dung tập huấn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; quy trình xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; hướng dẫn các vấn đề kỹ thuật khi làm hồ sơ và chấm hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, hội nghị dành nhiều thời gian cho việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị của các ứng viên.

 

 

GS.TSKH Trần Văn Nhung,Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (giữa); PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (phải); GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Đại học Huế (trái) giải đáp thắc mắc của các ứng viên

 

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chủ chốt trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia, dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò, trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học, giáo dục; trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng đội ngũ, đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện chính sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với những trí thức có trình độ, uy tín cao.

 

Theo quyết định thành lập của Hội đồng chức danh GS nhà nước, năm 2017, cả nước có 109 hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; trong đó Đại học Huế có 3 hội đồng. Theo thống kê, đến nay đã có 62 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng chức danh cơ sở Đại học Huế, gồm 57 ứng viên là cán bộ cơ hữu của Đại học Huế và 5 ứng viên ngoài Đại học Huế; trong đó có 04 ứng viên chức danh giáo sư.

 

 

Đây là lần đầu tiên hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại Đại học Huế. 

 

PV

Liên kết
×