English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhóm nghiên cứu mạnh, xuất bản quốc tế, nghiên cứu sinh và ứng viên chức danh GS, PGS (22-09-2018 13:17)
Góp ý

 

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Phòng I.2, Đại học Huế, Số 04 Lê Lợi, Huế.

 

Chương trình hội nghị:

 

1. Phát biểu khai mạc của Giám đốc ĐH Huế

 

2. Công bố quyết định công nhận các nhóm NCM đợt 2018 -2021 Ban KHCN&MT

 

3. Phát biểu giao nhiệm vụ và đặt hàng cho các nhóm NCM đợt 2018-2021 của Giám đốc ĐH Huế

 

4. Các báo cáo:

 

- Xuất bản quốc tế, tính trung thực, chống đạo văn và các giải pháp, TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học ĐH Huế 

 

- Ứng viên NCS và điều kiện cần và đủ, giải pháp, kiến nghị phát triển đào tạo tiến sĩ, TS. Trần Trung Hỷ, Q.Trưởng ban Đào tạo 

 

- Các tiêu chuẩn mới đối với ứng viên chức danh GS, PGS theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và giải pháp để đáp ứng các tiêu chuẩn, PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Phó Trưởng ban KHCN&MT 

 

- Trao đổi, thảo luận: Giải pháp về ý tưởng nghiên cứu; tìm kiếm nguồn tài chính nghiên cứu; quỹ nghiên cứu; cách thức viết bài 

 

- Kết luận hội nghị của Giám đốc ĐH Huế. 

 

Kế hoạch, chương trình hội nghị xin xem file đính kèm. 

Liên kết
×