English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018 (04-08-2017 05:31)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2017.

 

Các cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/7/2017 đến hết ngày 25/8/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: xem cột “Đơn vị nhận thuyết minh” trong danh mục đính kèm bên dưới.

Mọi chi tiết khác về thủ tục, hồ sơ,… vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị nhận thuyết minh.

Tham khảo các văn bản và biểu mẫu liên quan ở mục KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ trên website Đại học Huế.

 

 

Đại học Huế                   

Liên kết
×