English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kế hoạch họp các Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế năm 2017 (13-10-2017 09:50)
Góp ý

 

Thường trực HĐCDGSCS Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp các HĐCDGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2017 tại Đại học Huế cụ thể như sau: 

 

1.     Kế hoạch họp các Hội đồng:

 

 

-         Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên:

 

Phiên 1: 8 giờ 00, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Phiên 2: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

 

-         Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn:

 

Phiên 1: 8 giờ 00, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Phiên 2: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

 

-         Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở (III): Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y Dược:

 

Phiên 1: 8 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Phiên 2: 8 giờ 00, ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2017

 

 

2.     Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2017.

 

 

3.     Lệ phí thu đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS:

 

-         Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS: 4.500.000đ/ ứng viên (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

-         Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh PGS: 3.000.000đ/ ứng viên (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

 

 

 

Ghi chú:

 

 

-         Ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2017 khi nộp hồ sơ phải đóng thành 03 hộp carton để thuận tiện cho việc gửi hồ sơ đi thẩm định.

 

-         Nộp hồ sơ tại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Số 03 Lê Lợi, Tp. Huế.

-         Họp phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ; Họp phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan, Hội đồng kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế.

Điện thoại: 0234.3845799; 0123.8688818

 

Email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn.

Liên kết
×