English | Français   rss
Liên kết
Xây dựng các ngành đào tạo sau đại học theo hướng liên ngành, xuyên ngành (26-03-2024 19:44)
Góp ý

Ngày 26/3, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh sau đại học năm 2023. PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế chủ trì hội nghị, với sự tham dự của lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen tập thể Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế vì đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023

 

Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023

 

Năm 2023, Đại học Huế tuyển sinh cao học trong 4 đợt cho 83 ngành đào tạo thạc sĩ và 51 ngành đào tạo tiến sĩ: đợt 1 tổ chức xét tuyển vào ngày 18/4/2023; đợt 2 tổ chức vào ngày 05/7/2023; đợt 3 tổ chức vào ngày 18/10/2023 và đợt 4 tổ chức vào ngày 29/12/2023. Kết quả có 1383 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 1443 hồ sơ đăng ký xét tuyển bậc thạc sĩ; 152 NCS và 20 dự bị tiến sĩ.

 

Đánh giá chung về công tác tuyển sinh sau đại học, về phương thức tuyển sinh, Đại học Huế đã lựa chọn linh hoạt phương thức xét tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển đối với cao học và xét tuyển đối với nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ. Đối tượng đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh và cao học không chỉ tập trung ở khu vực miền Trung và còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ và nhiều tỉnh thành khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các đơn vị tập trung tạo nguồn dự tuyển bằng cách hỗ trợ cho thí sinh chuẩn bị điều kiện ngoại ngữ đảm bảo làm điều kiện đầu vào; phối hợp trong việc sử dụng nguồn lực chung để xác định chỉ tiêu một cách hợp lý đối với các ngành, nhóm ngành liên quan. Công tác tổ chức xét tuyển cao học và nghiên cứu sinh năm 2023 đã được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đảm bảo quy chế; càng ngày càng khẳng định vị trí và uy tín ở miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác tuyển sinh sau đại học. Để thu hút đầu vào cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, Giám đốc Đại học Huế chỉ đạo các đơn vị tranh thủ nguồn từ đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu tiêu biểu; liên thông từ đại học lên thạc sĩ, thạc sĩ lên tiến sĩ. Các đơn vị chủ động xây dựng các ngành đào tạo liên ngành, xuyên ngành từ 1- 3 đơn vị trong Đại học Huế, chủ động xây dựng chương trình phù hợp. Hệ thống các Tạp chí của các đơn vị và Tạp chí Khoa học Đại học Huế tích cực nâng cao chất lượng đồng thời khuyến khích học viên, sinh viên đăng bài báo khoa học, công bố các nghiên cứu mới đồng thời có chính sách khen thưởng nghiên cứu sinh, học viên cao học có thành tích cao trong nghiên cứu.

 

Dịp này, Giám đốc Đại học Huế khen thưởng 1 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh cao học năm 2023.

Liên kết
×