English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về Quyết định số 2465/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (29-08-2020 10:04)
Góp ý

Quyết định số 2465/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế

 

Thông tin chi tiết của Quyết định: 

Các tin đã đăng
Liên kết
×