English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021: Tập trung nguồn lực xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (12-09-2020 14:40)
Góp ý

Ngày 11/9/2020, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, lãnh đạo các trường đại học, viện thành viên, khoa thuộc Đại học Huế, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, các tổ chức đoàn thể tham dự hội nghị.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Huế khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ viên chức Đại học Huế, các trường, viện thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế, học viên và sinh viên Đại học Huế vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID 19 gây ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục khẳng định vị thế của Đại học Huế trên bản đồ giáo dục trong nước, khu vực và quốc tế.

 

Trong năm học qua, Đại học Huế đã thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung; tái cấu trúc Đại học Huế và sớm chuyển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2024; (2) Đẩy mạnh tái cấu trúc ngành nghề đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nguồn thu vượt 10 – 15%; (3) Hoàn thiện hệ thống, mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Huế; triển khai kế hoạch tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; tập trung cơ sở dữ liệu xếp hạng, nâng cao thương hiệu Đại học Huế; đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, tăng cường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên; (4) Phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; (5) Thực hiện lộ trình tự chủ đại học, tăng nguồn thu, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu; tập trung xây dựng khu đô thị đại học tại Trường Bia.

 

Đặc biệt, năm học 2019 – 2020 đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Đại học Huế. Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu châu Á”; Nghị quyết 83/NQ – CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, kế hoạch 69-CTr-TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các Nghị quyết là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển Đại học Huế trong thời kỳ mới, là động lực để bức phá vươn lên.

 

Ban Giám đốc Đại học Huế điều hành Hội nghị

 

Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đại học Huế đã đề ra phương hướng chung của năm học: “Tập trung nguồn lực phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực; nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống ĐHH, phát huy tối đa các nguồn lực dùng chung; tăng cường truyền thông, thu hút người học; đẩy mạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và xếp hạng đại học; phát huy tiềm lực, thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu để tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây nguyên và và cả nước.”

 

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

  1. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực.
  2. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh tái cấu trúc ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh liên thông giữa các ngành và các đơn vị, thu hút sinh viên học cùng lúc 2 bằng đại học.
  3. Triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo cấp quốc gia, quốc tế; phấn đấu có ít nhất 15 - 17% chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng quốc gia.
  4. Thực hiện chặt chẽ quy định khoa học công nghệ, bảo đảm sản phẩm đầu ra của các đề tài nghiên cứu; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tạo bước đốt phá về nguồn thu từ khoa học công nghệ chiếm 15-18%; tiếp tục đẩy mạnh tác hợp tác quốc tế gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  5. Thực hiện cơ chế tài chính năng động, hiệu quả nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất.

 

Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm, Hội nghị cũng thống nhất các giải pháp: Xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở các ngành trọng điểm, cán bộ có tính chiến lược để phát triển ĐHH thành Đại học quốc gia; Hoàn thiện cơ chế tài chính, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án xây dựng; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với đại học định hướng nghiên cứu.

 

Tại Hội nghị, đại biểu cũng đã thảo luận sâu về các vấn đề: quan trị đại học và mô hình quản trị khi Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tiến tới xây dựng Đại học thông minh, phân cấp trong toàn Đại học Huế.

 

Kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh năm học 2020 – 2021 đặt ra cho Đại học Huế nhiều cơ hội và thách thức. Chính vì vậy, Đại học Huế cần tập trung nguồn lực, thống nhất hành động trên tất cả mọi lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý điều hành nhằm xây dựng thành công Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×