English | Français   rss
Liên kết
Công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Luật (11-09-2020 10:31)
Góp ý

 

Vừa qua, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật.

 

Quyết định 1206/QĐ-ĐHH ngày 14/8/2020 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Quyết định 1068/QĐ-ĐHH ngày 24/7/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế dự lễ và trao quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế dự lễ và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×