English | Français   rss
Liên kết
Xếp hạng Webometrics đợt tháng 1/2019: Đại học Huế đứng thứ 10 Việt Nam (01-02-2019 00:39)
Góp ý

Theo bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm  2019 của Cybermetrics Lab thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (CSIC), Đại học Huế đứng thứ 10 (trong tổng số 134 cơ sở giáo dục được xếp hạng) của Việt Nam, thứ 115 khu vực Đông Nam Á và thứ 3704 thế giới. Ở lần xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam và đứng thứ 1090 thế giới.

 

Trong 3 lần xếp hạng Webometrics gần đây nhất, thứ hạng trong nước của Đại học Huế lần lượt là 12 (7/2017), 13 (1/2018) và 8 (7/2018). Tuy nhiên, thứ hạng thế giới của Đại học Huế thì có xu hướng tăng dần, từ 4122 (7/2017) lên 4107 (1/2018), 3708 (7/2018) và lần 1/2019 này là 3704.

 

 

 

Khi xem xét thứ hạng theo từng tiêu chí, Đại học Huế đã có sự cải thiện đáng kể ở các tiêu chí Sự hiện diện (Presence) và Mức độ hiển thị (Visibility, hay Mức độ ảnh hưởng - Impact); đặc biệt, thứ hạng thế giới theo tiêu chí Sự hiện diện đã tăng rõ rệt từ 5030 (7/2017) lên 2982 (1/2018), 2705 (7/2018) và 1778 ở lần này (1/2019). Kết quả này rất phù hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đại học Huế trong thời gian qua, bắt buộc các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc phải sử dụng địa chỉ website dưới tên miền chính của Đại học Huế (hueuni.edu.vn).

 

Thứ hạng theo tiêu chí Tính xuất sắc (Excellence) hay Tính học thuật (Scholar) có tăng nhẹ, liên quan đến sự gia tăng số lượng công bố trên các tạp chí quốc tế trong thời kỳ xem xét. Tuy nhiên, thứ hạng theo tiêu chí Tính mở (Openess) của Đại học Huế chưa được nâng lên, thậm chí là có lúc giảm. Tiêu chí này liên quan đến số lượng trích dẫn được thống kê bởi Google Scholar.

 

Để cải thiện thứ hạng trên Webometrics, Đại học Huế cần tiếp tục duy trì chính sách một tên miền chung, tăng số lượng website của các đơn vị và các trang web chuyên đề dưới tên miền chính; cần khuyến khích các đơn vị đăng tải nhiều hơn các file dữ liệu mở (nhất là dữ liệu bài báo của Tạp chí Khoa học Đại học Huế). Gia tăng số lượng và chất lượng các công bố quốc tế sẽ là 2 yếu tố đóng góp quan trọng cho cải thiện thứ hạng. Một giải pháp khả thi và hiệu quả là yêu cầu, hướng dẫn các cán bộ giảng viên tăng cường thông tin các kết quả nghiên cứu của cá nhân trên các cơ sở dữ liệu khoa học của Đại học Huế, trên Google Scholar hay Research Gate,...

 

Xếp hạng Webometrics được thực hiên hai lần một năm kể từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập trong những tuần đầu tháng 1 và tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng nay bao gồm hơn 27.000 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Mục tiêu của Webometrics là khuyến khích sự hiện diện của các website học thuật và đăng tải thông tin trên mạng internet, hỗ trợ các sáng kiến Truy cập mở (Open Access initiatives) nhằm thúc đẩy việc chuyển giao tri thức khoa học và văn hóa do các trường đại học tạo ra cho xã hội. 

 

Xếp hạng trong ấn bản tháng 1/2019 của Webometrics dựa trên 4 tiêu chí sau: 

 

Sự hiện diện (Presence): Số lượng các trang web thuộc tên miền chinh của cơ sở giáo dục đại học; bao gồm tất cả tên miền phụ chia sẻ tên miền chính và tất cả các dạng file (cả .DOC, .PDF); được xác định theo Google (trọng số 5%); 

 

Mức độ hiển thị (Visibility) hay Mức độ ảnh hưởng (Impact): Số lượng các mạng bên ngoài có liên kết ngược (backlinks) đến các trang web của cơ sở giáo dục đại học; được xác định theo Ahrefs và Majestic (trọng số 50%); 

 

Tính mở (Transparency hay Openess): Số lượng trích dẫn từ các tác giả hàng đầu, được xác định theo Google Scholar (trọng số 10%);

 

Tính xuất sắc (Excellence) hay Tính học thuật (Scholar): Số bài báo nằm trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 lĩnh vực; dữ liệu trong 5 năm (2012-2016); được xác định theo Scimago (trọng số 35%).

 

(Trong nỗ lực nhằm tăng hàm lượng về học thuật trong xếp hạng, từ đợt 1/2017, Webomectrics đã tăng trọng số tiêu chí Tính xuất sắc/Học thuật từ 30% lên 35%, trong khi giảm trọng số tiêu chí Sự hiện diện tư 10% xuống còn 5%).

 

Phạm Khắc Liệu

(Nguồn: http://www.webometrics.info/en/)

Liên kết
×