English | Français   rss
Liên kết
Thông báo chương trình học bổng khoa học và công nghệ của tập đoàn VINGROUP (22-03-2019 13:50)
Góp ý

 

Chương trình học bổng khoa học và công nghệ trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu ở nước ngoài năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021  (“Science and Technology Scholarship Program for Overseas Study for Master’s and Doctoral Degrees”) là một thành phần của "Dự án Phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ cho Việt Nam, với sứ mệnh tìm kiếm và phát triển tài năng, cung cấp cơ hội bổ ích để họ có khả năng để thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ tại Việt Nam trong tương lai.

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm hoặc truy cập địa chỉ: https://vinuni.edu.vn/masters-ph-d/announcement/ 

 

 

 

Liên kết
×