English | Français   rss
Liên kết
Thông báo buổi nói chuyện về Vật lý thiên văn (21-03-2019 16:35)
Góp ý

 

Đại học Huế sẽ phối hợp với Giáo sư Guillaume Hebrard, Viện Vật lý Thiên văn Paris, Cộng hòa Pháp tổ chức buổi nói chuyện về vật lý thiên văn với chủ đề “Nghiên cứu và Mô tả các hành tinh ngoài hệ Mặt trời”. Thông tin cụ thể như sau:

 

Thời gian: 14h00 - 17h00 ngày 29 tháng 3 năm 2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế, 4 Lê Lợi, thành phố Huế

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (có phiên dịch)

Đại học Huế thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin trên để cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự.

 

Để thuận tiện cho công tác đón tiếp, đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự về Đại học Huế qua Ban Hợp tác Quốc tế tại email: ofic@hueuni.edu.vn (hoặc liên hệ Cô Minh Thu, SĐT: 0905 237 552 để đăng ký tham dự) trước ngày 25 tháng 3 năm 2019.

 

 

Liên kết
×