English | Français   rss
Liên kết
Thông báo cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế năm 2019 (03-04-2019 16:36)
Góp ý

 

Thời gian: Từ 11 - 12/5/2019

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, 20 Lê Lợi, TP. Huế. 

Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thành viên, phân hiệu, khoa trực thuộc của Đại học Huế. Các nhóm đăng ký tham gia cuộc thi theo mẫu đính kèm.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×