English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 (09-05-2019 11:12)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: 

 

 

 

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 26/8/2019.

 

2. Lịch thi:

 

- Buổi chiều ngày 28/9/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 29/9/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 29/9/2019: thi môn Ngoại ngữ.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×