English | Français   rss
Liên kết
Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2020 – 2021
Góp ý

 

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2020 – 2021 đang nhận hồ sơ với hạn nộp là ngày 15 tháng 10 năm 2019.

 

Hàng năm thông qua Chương trình học giả Fulbright Việt Nam, rất nhiều các học giả Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu tại các trường đại học/viện nghiên cứu.

 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/ 

 

 

Liên kết
×