English | Français   rss
Liên kết
Mời đăng ký tham dự hội nghị hướng dẫn các quy định về chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED (19-08-2019 09:27)
Góp ý

Đại học Huế nhận được Công văn số 702/NAFOSTED ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia về việc mời tham dự Hội nghị chuyên đề hướng dẫn một số quy định về chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ dành cho các nhà khoa học khu vực miền Trung (file đính kèm).

 

Hội nghị được tổ chức từ 8g00 - 11g30 ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

 

Đại biểu tham dự đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại địa chỉ: https://bit.ly/2MNUYH9.

 

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 26/8/2019.

 

Đại học Huế thông báo đến các nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc được biết và đăng ký tham dự.

Liên kết
×