English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính năm 2019 (04-07-2019 13:54)
Góp ý

 

Ngày 28/6/2019, Đại học Huế đã có công văn hướng dẫn cụ thể một số nội dung về việc triển khai kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) trong các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc và các ban chức năng. 

 

Chi tiết hướng dẫn và các biểu mẫu xin xem file đính kèm: 

Liên kết
×