English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về Hội thảo Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm (14-11-2019 11:42)
Góp ý

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm”.

 

Thời gian, địa điểm Hội thảo:

- Thời gian: 08g00 ngày 29/11/2019 (Thứ sáu)

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế (03 Lê Lợi, thành phố Huế).

 

Thành phần tham dự:

Về phía Bộ, ngành trung ương:

- Lãnh đạo và chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Bộ KH&CN; các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ, về thương mại hóa sản phẩm.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Viện Nghiên cứu và Phát triển tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh; CLB CEO Huế;

- Các nhà khoa học tại các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Về phía Đại học Huế:

- Lãnh đạo Đại học Huế và các Ban chức năng liên quan;

- Đại diện lãnh đạo, Trưởng hoặc Phó trưởng Phòng/Tổ KHCN các trường đại học, viện thành viên, đơn vị trực thuộc;

- Các nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu, có kết quả nghiên cứu đã hoặc có tiềm năng chuyển giao, đăng ký sở hữu trí tuệ.

 

Một số nội dung báo cáo tại Hội thảo

- Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc tạo lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ tại Đại học Huế;

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu & triển khai của các trường đại học: Thực trạng và những giải pháp nhằm hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xác lập quyền đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ và doanh nghiệp KHCN trong hệ thống đại học.

- Thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ tại Đại học Huế - Thực trạng và giải pháp;

- Một số giải pháp thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền SHTT các kết quả nghiên và phát triển công nghệ tại Đại học Huế;

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược;

.....

Thông tin chi tiết có ở Công văn số 1112/KH-SKHCN-ĐHH ngày 13/11/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế (đính kèm).

 

Đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Huế chú ý:

- Lập danh sách đại biểu của đơn vị theo thành phần nêu trên và gửi về Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00  ngày 22/11/2019 .

- Gửi báo cáo tham luận theo phân công trong Thông báo 1112 về Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 20/11/2019.

 

Liên kết
×