English | Français   rss
Liên kết
Tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế (05-07-2020 17:22)
Góp ý

Có công bố khoa học quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chi quốc tế uy tín, đang là yêu cầu bắt  buộc đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các cán bộ giảng viên chủ trì đề tài KH&CN các cấp; các nghiên cứu sinh,... Nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh nắm được cơ bản về công bố khoa học quốc tế, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế tập hợp, biên tập và giới thiệu một số thông tin dưới dạng các câu hỏi thường gặp (FAQ).

 

Xin mời xem chi tiết tại đây.

 

*Một vài thông tin có thể chưa đầy đủ và chuẩn xác, Ban KHCN&QHQT rất mong nhận được phản hồi của quý thầy cô, anh chị qua email bkhcn@hueuni.edu.vn hoặc pklieu@hueuni.edu.vn.

Các tin mới hơn
Liên kết
×