English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc khen thưởng thành tích hoạt động KH&CN nhân Ngày KH&CN Việt Nam (30-04-2020 09:52)
Góp ý

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay (18/5/2020), Đại học Huế sẽ tôn vinh và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhà khoa học có thành tích hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu trong thời gian qua. Các thành tích xét thưởng bao gồm: có sản phẩm nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa đem lại nguồn thu cho đơn vị; có kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ và có số trích dẫn của bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế cao.

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị:

 

1. Lập danh sách cá nhân, nhóm nghiên cứu có sản phẩm nghiên cứu đã chuyển giao, thương mại hóa đem lại nguồn thu cho đơn vị trong 3 năm 2017-2019 (Mẫu 1, Phụ lục). Mỗi trường hợp có minh chứng kèm theo là bản sao hợp đồng chuyển giao (có xác nhận của đơn vị) phiếu nộp tiền vào tài khoản đơn vị.

 

2. Lập danh sách cá nhân, nhóm nghiên cứu có kết quả nghiên cứu đã đăng ký sở hữu trí tuệ (ít nhất đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) trong 3 năm 2017-2019 (Mẫu 2, Phụ lục). Mỗi trường hợp có minh chứng kèm theo là bản sao chứng nhận hay quyết định chấp nhận đơn.

 

3. Thông báo cho các nhà khoa học đăng ký xét thưởng số trích dẫn bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Mẫu 3, Phụ lục), lập danh sách các cá nhân có số lượng trích dẫn cao của đơn vị (Mẫu 4, Phụ lục). Người đăng ký xét thưởng phải là tác giả đứng đầu hay tác giả liên hệ, bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế cho đến năm 2019, số liệu trích dẫn được thống kê bởi Google Scholar. Mỗi trường hợp đăng ký có minh chứng kèm theo là ảnh chụp màn hình tài khoản Google Scholar thể hiện các bài báo đã kê khai và thông tin trích dẫn đi kèm.

 

Hồ sơ đề xuất thưởng của đơn vị gồm Công văn và các biểu mẫu gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, bản mềm qua email bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 12/5/2020.

 

Trên đây là nội dung Công văn số 593/ĐHH-KHCNQHQT ngày 29/4/2020 của Đại học Huế.

----

Đính kèm:

- Công văn 593/ĐHH-KHCNQHQT

- Phụ lục các mẫu số 1 đến số 4 nêu trong Công văn (file word)

- Ví dụ mẫu về kê khai trích dẫn bài báo của cá nhân theo Mẫu số 3.

 

Liên kết
×