English | Français   rss
Liên kết
Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (30-05-2020 17:09)
Góp ý

Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” thực hiện giai đoạn 2020 – 2022 do PGS.TS Huỳnh Văn Chương chủ trì là một trong những hoạt động được cụ thể hoá trong nội dung ký kết hợp tác về khoa học công nghệ giữa Đại học Huế và UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 – 2025 vào ngày 12/7/2019 nhằm mục tiêu “Tăng cường sự hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đại học Huế trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KHCN, đào tạo của Đại học Huế”.

 

Tham gia thực hiện đề tài là cán bộ giảng viên liên khoa, liên trường trong Đại học Huế gồm Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Khoa Du lịch, Khoa Quốc tế và Cơ quan Đại học Huế thuộc các lĩnh vực GIS, quản lý tài nguyên, kiến trúc, lịch sử và du lịch, công nghệ thông tin.

 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu về du lịch và CSDL tài nguyên chung, bao gồm các thông tin về các di tích, thắng cảnh, điểm tham quan, các thông tin về lưu trú, dịch vụ phục vụ du lịch và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc sản thức ăn trên địa bàn Lý Sơn. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ cung cấp các ứng dụng sử dụng cho các thiết bị số (App) để cung cấp thông tin cho khách du lịch, đồng thời là công cụ hữu hiệu để các cơ quan quản lý nhà nước và người cung cấp dịch vụ có thể tương tác với khách du lịch ngay trước khi họ đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.

 

Để xây dựng bộ dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng đồng bộ các phương pháp nghiên cứu hiện đại như chụp ảnh flycam, quét dữ liệu địa hình 3D, thành lập ảnh dựa trên công nghệ thực tế ảo (VR), công nghệ xây dựng quản lý dữ liệu bản đồ trên nền GIS kết hợp với khảo sát điền dã. Các dữ liệu được xây dựng ở mức độ chi tiết 4D, với các hình ảnh trực quan sinh động, theo thời gian thực, cung cấp cho người dùng các thông tin chính xác và cập nhật.

 

Để đảm bảo tiến độ, ngay sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, nhóm nghiên cứu đã tổ chức 02 hội thảo khởi động cấp tỉnh và cấp huyện. Hội thảo khởi động cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 14/5/2020 tại Thành phố Quảng Ngãi. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Trân, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đảo Lý Sơn và đại diện các Sở Tài nguyên môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Dự án công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh. Tại hội thảo, trên cơ sở nội dung nghiên cứu do nhóm đề tài trình bày, các đơn vị liên quan đã đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế vận hành sử dụng kết quả nghiên cứu cũng như các mong đợi của địa phương đối với đề tài.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, chủ trì đề tài

 

Tiếp đó, ngày 29/5/2020, tại huyện Đảo Lý Sơn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành hội thảo với UBND huyện, đơn vị thụ hưởng kết quả của đề tài. PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, chủ trì đề tài và ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND Huyện đồng chủ trì Hội thảo. Tham gia hội thảo có đại diện các phòng ban của huyện Đảo Lý Sơn và các chủ cơ sở phục vụ du lịch, lưu trú trên địa bàn huyện. Tại hội thảo này, các bên liên quan đã cung cấp cho nhóm nghiên cứu các thông tin về hiện trạng phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng lưu trú và những khó khăn cần tháo gỡ để phát triển du lịch. Đồng thời, các bên hưởng lợi từ đề tài cũng đề xuất những ý tưởng, các thông tin cần được thể hiện trong kết quả cuối cùng của đề tài. Cũng trong dịp này, nhóm nghiên cứu đã triển khai công tác thực địa, thu thập dữ liệu không gian và thuộc tính để làm cơ sở cho việc phát triển các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ.

Nhóm đề tài thực hiện công tác thực địa, thu thập dữ liệu 

 

Với sự hợp tác, phối hợp giữa chính quyền, các cơ sở phục vụ du lịch và nỗ lực của các nhà khoa học, trong thời gian tới, du lịch huyện Đảo Lý Sơn sẽ phát triển bền vững, đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

PV

Liên kết
×