English | Français   rss
Liên kết
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đồng hành cùng Đại học Huế trong quá trình phát triển Trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị (09-08-2023 18:25)
Góp ý

Ngày 09/8/2023, tại Đại học Huế, Ban Chỉ đạo và Ban Xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế (Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị) và phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế đã có phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban Chỉ đạo và Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

 

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp, khẳng định lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đồng hành cùng Đại học Huế trong quá trình xây dựng và phát triển trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị

 

Đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiến

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận định đây là thời điểm chín muồi với đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để triển khai đề án xây dựng một trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng trị. Từ năm 2006, khi thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, nội dung này đã được tính đến và được xem là điều kiện tiên quyết để thành lập Phân hiệu. Qua nhiều thế hệ lãnh đạo, tỉnh Quảng Trị đã đề cập nhiều đến nội dung xúc tiến việc có một trường đại học tại tỉnh Quảng Trị và cho đến nay, mọi cơ sở pháp lý đã đầy đủ.

 

Ban Chỉ đạo và Ban Xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế (Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị) và phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị. 

 

TS. Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án khẳng định Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị với lịch sử gần 60 năm phát triển được xem là cái nôi đào tạo nguồn giáo viên cho tỉnh nhà. Việc thành lập Trường đại học thành viên của Đại học Huế tại Quảng Trị là đáp ứng nguyện vọng của cán bộ giảng viên Nhà trường, giải quyết những khó khăn hiện tại khi Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị kết thúc nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học theo sự thay đổi của Luật Giáo dục đại học sửa đổi. 

 

 

Bên cạnh đó, ở tỉnh Quảng Trị đang có 2 cơ sở đào tạo là Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, đây là hai đơn vị có cơ sở vật chất khá tốt, đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu. Trong giai đoạn đến, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không và hành lang kinh tế Đông Tây, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế là những thách thức lớn của tỉnh Quảng Trị. Đó chính là những cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng một Trường đại học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

 

Tỉnh Quảng Trị đồng hành cùng Đại học Huế trong quá trình xây dựng và phát triển Trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị

 

Mặc dù đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để xây dựng và phát triển Trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị nhưng cũng tồn tại không ít những thách thức, cần sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong Ban Chỉ đạo và Ban Xây dựng đề án. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ đồng hành cùng Đại học Huế không chỉ trong giai đoạn xây dựng đề án mà còn cả giai đoạn vận hành, bằng những nguồn lực trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các cơ chế chính sách thu hút nhân tài, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ ngân sách trong việc mở các ngành đào tạo đáp ứng sự phát triển của tỉnh nhà, chính sách học bổng cho sinh viên trong nước và cả sinh viên quốc tế như Lào, Campuchia, Thái lan; đề xuất các chương trình liên kết đào tạo tạo ra sự khác biệt ngoài các ngành truyền thống, thế mạnh của Đại học Huế.

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế khẳng định với mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, Đại học Huế có nhiệm vụ chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho vùng mà còn cho cả nước. Với lợi thế là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa dạng các loại hình đào tạo, với nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, và đặc biệt là sự ủng hộ của tỉnh Quảng Trị, việc thành lập trường đại học thành viên Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, đào tạo đa ngành là hoàn toàn khả thi.

 

Ban Xây dựng đề án sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra lộ trình cụ thể cho việc xây dựng đề án, hoạch định chiến lược, quy hoạch, dự báo, lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến đề án hoàn thiện vào tháng 12/2023.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×